CTBTO - Nükleer Denemeler

CTBTO

Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Anlaşması (CTBT) nükleer silahların test patlamalarını yasaklamakta, bu silahların niteliksel ve ileri seviye yeni tiplerinin gelişimini sonlandırmaktadır. Organizasyon, Uluslararası İzleme Sistemi (IMS) ve Uluslararası Veri Merkezi (IDC)’ne ev sahipliği yapan Viyana, Avusturya’da kurulmuştur. IMS dört doğrulama yöntemi (teknoloji) kullanır: Sismik, hidroakustik, infrasound ve radyonüklid. IMS, dünyadaki nükleer patlamaların tespit edilmesi amacıyla dünyayı izleyen 337 izleme istasyonundan oluşan bir ağ içerir. Kurulduktan ve tüm teknik gereklilikleri karşılayarak onaylanan izleme istasyonları, Geçici Teknik Sekreterya (PTS) ile yapılan sözleşmeler kapsamında geçici olarak yerel kuruluşlar tarafından işletilmektedir.
 
 
CTBTO sismik ağı, verilerini gerçek zamanlı olarak Viyana’daki Uluslararası Veri Merkezi’ne (IDC) gönderen 50 ana istasyondan ve IDC’in talebi üzerine verilerini temin eden 120 yardımcı istasyondan oluşmaktadır. Doğrulama sisteminde sismik verilerin başlıca kullanımı, sismik olayları tespit etmek ve yeraltında meydana gelen nükleer patlama ile dünya çapında meydana gelen çok sayıda deprem arasında ayrım yapmaktır. IMS, Uluslararası Veri Merkezi tarafından desteklenmekte, IDC ise olayları tespit etmek, bulmak ve analiz etmek için IMS verilerini kullanmaktadır ve ilk otomatik bültenler iki saat içerisinde üye ülkelerin erişimine sunulur. Bültenler, istasyonlar tarafından tespit edilen sismoakustik olaylar ve radyonüklid’lerin listelerini içermektedir. Otomatik bültenler daha sonra gerçek analizciler tarafından incelenerek son hallerini alırlar ve Kontrol edilmiş bültenler olarak yayınlanırlar. Verilerin, bültenlerin ve diğer ürünlerin küresel ölçekte dağıtımı bir uydu ağı olan Küresel İletişim Altyapısı (GCI) üzerinden sağlanır (Şekiller CTBTO tarafından üretilmiştir).