Merkez Çalışmaları

Belbaşı Nükleer Test İzleme Merkezi'nin hedeflerini kısaca şu şekilde açıklayabiliriz,

  • Belbaşı Merkez 14 sismik istasyonun (6 SP, 6MP, 2BB) 7/24 çalışmasını sağlamak,
  • Bu istasyonların ve bunların ekipmanlarının yıllık planlara uygun olarak bakım ve onarımını yapmak
  • Viyana, AFTAC ve KOERI'deki Uluslararası Veri Merkezi' lerine uluslararası normlara uygun olarak eş zamalı veri gönderme
  • CTBTO'nun teknik toplantılarına katılmak ve çeşitli konularda stratejik araştırmalar başlatmak .