Tarihçe

Belbaşı-Keskin Ana Sismik İstasyonu Türkiye Cumhuriyeti tarafından NATO kapsamında gerçekleştirilen uluslararası antlaşmalar uyarınca A.B.D. ile işbirliği içerisinde 1951 yılında, bölgede yapılması planlanan olası nükleer denemelerin izlenebilmesi amacıyla Ankara ve civarında BSRS (Belbasi Seismic Research Station) adı altında dört elemanlı bir dizinim olarak kurulmuş, alet sayısı 1966 yılında 16' ya çıkarılmış, 1978 yılında 3 bileşenli sismometreler dizinime eklenmiş ve 1984 yılında eklenen bir sismometre ile hem kısa peryod hem de genişbant veri toplanmaya başlanmıştır. İstasyonun ilk kurulduğu andan beri Ankara kent olarak gelişme ve dolayısıyla genişlemesine devam etmiş ve bunun sonucu olarak artan gürültü seviyesi nedeni ile 1983 ve 1993 yılları arasında sismometre sayısı onaltıdan yediye indirilmiştir. Bu gürültü sismik operasyonları engellediği için orjinal dizinimden 120 km. uzakta, Keskin ilçesi civarında yeni bir dizinim için yer belirlenmiş ve 1995 yılında kurulmasına başlanmıştır ve 2000 yılında tamamlanmıştır.